Mobiliteitsprogramma versneld naar werk

Als uw medewerker door ziekte niet meer in staat is zijn functie uit te oefenen, is het snel omzetten van arbeidsmogelijkheden naar passend werk belangrijk voor zowel u als uw medewerker. Tijdens langdurig verzuim blijkt dit vaak een enorme uitdaging. In het verzuimproces consulteert een verzuimende medewerker verschillende professionals die naast elkaar hun expertise inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches. ADEA en Amplooi versnellen een succesvolle re-integratie doordat arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches samenwerken. Hierdoor is er sneller duidelijkheid over de juiste richting van een re-integratietraject en wordt deze duidelijkheid gedurende het hele traject behouden. Dit leidt tot een versnelde re-integratie.

Het vertalen van de richting die een arbeidsdeskundige in zijn rapport aangeeft, naar concrete mogelijkheden binnen uw eigen organisatie is een tijdrovende klus, waarvoor het hebben van specialistische kennis noodzakelijk is. Ook de begeleiding van uw medewerker naar een mogelijke functie kost tijd en vaardigheden van een leidinggevende of HRM. Tijd en aandacht die er vaak nauwelijks is door overvolle agenda’s. Wanneer er iets verandert in de belastbaarheid van uw medewerker werkt ook dat vaak vertragend. Uit de praktijk blijkt dat de doorlooptijd tussen een arbeidsdeskundig rapport en de start van een re-integratie in veel gevallen onnodig lang is. Dit kost u dure werkdagen en u loopt het risico een loonsanctie te krijgen van het UWV.

Het mobiliteitsprogramma versneld naar werk ontzorgt en begeleidt u en uw medewerker in een succesvolle re-integratie. Het programma zorgt ervoor dat alle mogelijkheden in de re-integratie optimaal benut worden. Hiermee wordt de verzuimduur aanzienlijk korter en daardoor verdient het programma zichzelf terug.

Wanneer zet u het mobiliteitsprogramma versneld naar werk in?

Een arbeidsdeskundig onderzoek en andere interventies worden meestal pas uitgevoerd na een jaar van verzuim. Dit is zonde, want in veel gevallen is al eerder duidelijk dat een medewerker niet meer terug kan keren in zijn oude functie en of er eventueel andere benutbare mogelijkheden zijn. Wanneer een re-integratie niet juist wordt opgepakt, wordt een medewerker vaak geconfronteerd met een salaris terugval (70% in meeste CAO’s). Dit komt doordat er te lang is gewacht met het zetten van de juiste stappen in de re-integratie. Deze consequentie had wellicht voorkomen kunnen worden. Arbeidsdeskundig onderzoek en coaching op re-integratie kunnen namelijk al veel eerder worden ingezet! Vanaf de 13de week in een verzuimproces is het mogelijk om via de bedrijfsarts een prognose en inzetbaarheidsprofiel op te vragen. Wanneer duidelijk is dat het terugkeren naar eigen werk op korte termijn lastig is, kan een arbeidsdeskundig onderzoek, het opstellen van een zoekprofiel en coaching ervoor zorgen dat een medewerker versneld re-integreert naar werk.

U beperkt zo de schadelast, uw medewerker heeft minder kans op salaris terugval én het voldoet dossier van de re-integratie aan de eisen van het UWV. Voor alle partijen een win-win situatie.

Hoe werkt het programma versneld naar werk?

Het mobiliteitsprogramma versneld naar werk bestaat uit verschillende dienstverleningen die u flexibel en onafhankelijk van elkaar in kunt zetten. Er wordt onderscheid gemaakt in de aanpak in het eerste spoor en in het tweede spoor. Wanneer u het gehele programma inzet, bent u verzekerd van een medewerker die versneld re-integreert. U wordt ontzorgd, wij nemen veel werk uithanden voor de druk bezette HRM en/of leidinggevende. Daarnaast is een snelle doorlooptijd geborgd en worden loonsancties voorkomen door het interne zoekprofiel en adequate acties.

Stappen naar een succesvolle re-integratie

Versneld naar werk in het eerste spoor

Bij een re-integratie in het eerste spoor wordt gezocht naar mogelijkheden voor re-integratie binnen uw eigen onderneming. Het kan zijn dat uw medewerker terugkeert in zijn oude functie. Soms zijn hier aanpassingen en begeleiding voor nodig. Een andere optie is het terugkeren in een andere passende functie binnen uw onderneming. Het traject versneld naar werk eerste spoor verloopt via een aantal flexibel in te zetten stappen.

1. Het perspectiefgesprek

Een innovatie in het verzuimproces is de inzet van een perspectiefgesprek. Op een passend moment tussen de 6 en 26 weken verzuim vindt het perspectiefgesprek plaats. Tijdens dit gesprek tussen een mobiliteitsexpert van Amplooi en uw medewerker wordt de medewerker zicht bewust van de kansen en risico’s op de arbeidsmarkt, werkhervatting en de gevolgen van langdurig verzuim. De medewerker wordt op deze manier gestimuleerd een eigen visie op zijn re-integratie te formuleren. Dit zorgt voor inzicht en activeert uw medewerker. De uitkomsten van het perspectiefgesprek worden vastgelegd in het re-integratieplan.

2. Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een ADEA arbeidsdeskundige onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor uw medewerker. Indien er mogelijkheden zijn voor een eerste spoor re-integratie, geeft de arbeidsdeskundige hier een helder en uitgebreid advies over. Hierin worden ook eventuele mogelijkheden voor re-integratie in een andere functie binnen uw onderneming uitvoerig behandeld. De arbeidsdeskundige zorgt voor een duidelijk kader over wat wel en niet passend is voor uw medewerker.

De arbeidsdeskundige blijft beschikbaar tot het einde van de WIA datum. Dit is prettig, want zo kan er overleg plaatsingen indien de belastbaarheid van uw medewerker verandert.

3. Opstellen intern zoekprofiel

In het arbeidsdeskundig onderzoek wordt advies gegeven over de geduide richting in het eerste spoor. Om een match te kunnen maken met uw functiehuis stelt de arbeidsdeskundige een intern zoekprofiel op. Er wordt geduid wat voor soort functies ongeschikt zijn en welke passend zouden kunnen zijn, met duidelijke toelichting waarom. Zo ontstaat er een helder kader voor u en uw werknemer. Dit draagt bij aan een sluitend dossier voor het UWV.

4. Begeleiding re-integratie in het eerste spoor

Nadat een duidelijk zoekprofiel is opgesteld, coacht de mobiliteitsexpert van Amplooi uw medewerker richting een passende andere functie binnen uw organisatie. Als terugkeer in de vorige functie mogelijk is, begeleidt de mobiliteitsexpert uw medewerker hierin. Afhankelijk van het doel en de belemmeringen kan deze begeleiding bestaan uit rouwverwerking, het opstellen van een CV, sollicitatie training, het begeleiden in onzekerheden, het ontwikkelen van competenties, ondersteuning in het vergroten van belastbaarheid en/of andere vraagstukken die spelen bij de re-integratie. Doordat de mobiliteitsexpert onafhankelijk is, ontstaat er een basis van vertrouwen. Het maakt het voor uw medewerker makkelijker om open en eerlijk te zijn. Hierdoor is effectieve coaching mogelijk, wat het re-integratieproces ten goede komt.

Stappen in proces begeleiding ander werk
Begeleiding eigen werk bij eigen werkgever

Versneld naar werk in het tweede spoor

Bij een re-integratie in het tweede spoor moet uw medewerker zoeken naar mogelijkheden voor re-integratie buiten uw onderneming. In het traject wordt onderzocht wat de mogelijkheden van uw medewerker zijn en waar kansen op de arbeidsmarkt liggen. Het traject versneld naar werk tweede spoor verloopt via een aantal flexibel in te zetten stappen.

1. Het perspectiefgesprek

Een innovatie in het verzuimproces is de inzet van een perspectiefgesprek. Op een passend moment tussen de 6 en 26 weken verzuim vindt het perspectiefgesprek plaats. Tijdens dit gesprek tussen een mobiliteitsexpert van Amplooi en uw medewerker wordt de medewerker zicht bewust van de kansen en risico’s op de arbeidsmarkt, werkhervatting en de gevolgen van langdurig verzuim. De medewerker wordt op deze manier gestimuleerd een eigen visie op zijn re-integratie te formuleren. Dit zorgt voor inzicht en activeert uw medewerker. De uitkomsten van het perspectiefgesprek worden vastgelegd in het re-integratieplan.

2. Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een ADEA arbeidsdeskundige onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor uw medewerker. De arbeidsdeskundige zorgt voor een helder advies over de richting van de re-integratie. Wat is wel en niet passend is voor uw medewerker? Bij een tweede spoor advies worden beroepssoorten geduid die in de regio kansrijk zijn. Er is extra aandacht voor kansrijke werksoorten i.p.v. brede algemene functiegroepen. Hierdoor ontstaat een helder en een passend zoekprofiel. Op deze manier wordt er in een vroeg stadium duidelijk richting gegeven aan de juiste tweede spoor begeleiding. Zo wordt er bijvoorbeeld geen energie verspilt aan het zoeken naar beroepen die niet of nauwelijks vindbaar zijn in de regio van de medewerker. Dit zorgt voor versnelling in de re-integratie.

3. Begeleiding re-integratie in het tweede spoor

Na het arbeidsdeskundig onderzoek draagt de ADEA arbeidsdeskundige uw medewerker over aan de Amplooi mobiliteitsexpert. De beroepsrichtingen en mogelijke functies worden besproken. Ook wanneer de medewerker graag op andere werksoorten wil solliciteren dan geduid, is snel overleg tussen de professionals mogelijk. Hierdoor wordt geborgd dat er altijd functies worden geduid waar de medewerker gemotiveerd voor is. Dit versnelt het bepalen van de zoekrichting en zorgt voor snellere actie naar de arbeidsmarkt. Ook is het prettig dat er bij veranderingen in de belastbaarheid van de medewerker direct overleg tussen de arbeidsdeskundige en mobiliteitsexpert mogelijk is. De mobiliteitsexpert coacht de medewerker om zo snel mogelijk de arbeidsmarkt te kunnen benaderen. Een arbeidsmakelaar van Amplooi ondersteunt hierin met expertise over de arbeidsmarkt.

Versneld naar werk de verschillende fases

Een versnelde re-integratie

Het traject versneld naar werk onderscheidt zich door de samenwerking tussen de arbeidsdeskundige, mobiliteitsexpert en arbeidsmakelaar. Hierdoor wordt vroeg in het re-integratie traject duidelijkheid gegeven over de juiste richting. Dit zorgt ervoor dat vlot de juiste stappen worden gezet. Vanuit een helder zoekprofiel en met doelgerichte ondersteuning vindt uw medewerker een passende baan binnen of buiten uw organisatie. U wordt ontzorgt in het re-integratietraject en de schadelast wordt beperkt.

Arbeidsdeskundige in een vergaderzaal

Contact

Wil jij meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te woord te staan. Je kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

FAQ

Onder de term arbeidsmobiliteit verstaan we alle positieveranderingen die een medewerker ondergaat in zijn of haar loopbaan. Interne mobiliteit houdt in dat een medewerker een andere functie accepteert bij dezelfde werkgever. Externe mobiliteit betekent dat de medewerker een functie bij een andere werkgever accepteert.

Onder de term arbeidsmobiliteit verstaan we alle positieveranderingen die een medewerker ondergaat in zijn of haar loopbaan. Interne mobiliteit houdt in dat een medewerker een andere functie accepteert bij dezelfde werkgever. Externe mobiliteit betekent dat de medewerker een functie bij een andere werkgever accepteert.

Er zijn meerdere manieren om de interne mobiliteit binnen een organisatie te stimuleren. Hierbij valt onder andere te denken aan transparante communicatie en medewerkers vertrouwen geven. De coaches van ADEA helpen graag bij het stimuleren van de interne mobiliteit.

Mobiliteit kan erg belangrijk zijn voor medewerkers. Het is namelijk een mogelijk voor medewerkers om door te groeien binnen de organisatie. Door meer mobiliteit worden werknemers flexibeler en productiever en zijn ze meer tevreden over hun werk.

Vraag een offerte aan

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.