Haalbaarheidsonderzoek

Het is vaak lastig in te schatten of medewerker die (langdurig) ziek is weer klaar is voor re-integratie. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn én in welke mate en snelheid dit dient te gebeuren. Zo worden de juiste keuzes gemaakt voor uw medewerker(s) of weet je waar je aan toe bent als zieke medewerker.

De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn expert in werkvermogen. Wij brengen met een haalbaarheidsonderzoek de (on)mogelijkheden in kaart voor een goede en snelle begeleiding en re-integratie voor medewerkers!

Wat is een haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek onderzoekt onze arbeidsdeskundige wat de mogelijkheden zijn voor jou als medewerker of de mogelijkheden om een re-integratietraject te starten voor een medewerker. Zo maak je de juiste keuzes in het re-integratietraject en is een UWV-proof dossier verzekerd.

Onze arbeidsdeskundigen brengen aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek in kaart wat reële mogelijkheden zijn op de reguliere arbeidsmarkt of bij de huidige werkgever. Je krijgt onder andere duidelijkheid over de mogelijkheden voor een tweede spoor traject, waarbij gekeken wordt of passend werk bij een andere werkgever realistisch is. Een haalbaarheidsonderzoek geeft dus inzicht in de re-integratie richting!

Waarom zet je een haalbaarheidsonderzoek in?

Werkgevers zijn verplicht volgens de Wet Verbetering Poortwachter om medewerkers te ondersteunen in de re-integratie. Als het niet duidelijk is wat de juiste richting is, dan is een haalbaarheidsonderzoek een goede eerste stap hierin. Het verschaft de duidelijkheid en geeft zekerheid over de volgende stappen voor een medewerker. Via een haalbaarheidsonderzoek onderzoeken onze deskundigen of o.a. een Spoor 2 re-integratietraject een optie is en mogelijkheden tot bemiddeling of mediation.

Als de verwachting is dat re-integratie niet mogelijk is, dan kan een haalbaarheidsonderzoek dienen als voorbereiding op het deskundigenoordeel van het UWV.

Wanneer start je een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek start je wanneer het niet duidelijk is of een Spoor 2 traject voor een zieke medewerker zinvol is. Vaak gaat hier een arbeidsdeskundig onderzoek aan vooraf (voor of rond het 1e jaar van ziekte), maar blijkt dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn tot re-integratie. Dit vindt dus plaats vóór een 2e spoor traject. Oorzaken om een haalbaarheidsonderzoek te starten zijn:

  • Het arbeidsdeskundig onderzoek toont dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn voor re-integratie.
  • Er is een gegronde verwachting dat de medewerker voor meer dan 80% afgekeurd wordt bij een WIA-beoordeling

Het stappenplan voor een haalbaarheidsonderzoek mobiliteitstraject bij ADEA

Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal door een werkgever ingezet, maar een samenwerking met de medewerker is een belangrijke vereiste. Beide partijen zullen open moeten staan voor de stappen. Gelukkig helpen onze arbeidsdeskundigen daarbij. Wij doorlopen met de medewerker de volgende stappen:

1. Intake

De arbeidsdeskundige maakt binnen 24 uur na aanmelding van het onderzoek een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de huidige situatie besproken. De basis hiervoor is het rapport over de belastbaarheid van de medewerker, welke door de bedrijfsarts is opgesteld. Op basis hiervan wordt een persoonlijk (zoek)profielopgesteld. Hierin staat o.a. waar de kansen en uitdagingen liggen en welke beperkingen of belemmeringen een rol spelen in een re-integratietraject.

2. Het onderzoek

Met behulp van ons online loopbaanplatform, Jobport, wordt het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De medewerker ontvangt een inlogcode en instructies. Onderdeel is een functieprofiel toetsing. Op basis van de opgestelde belastbaarheid en testen wordt de vertaalslag gemaakt naar functies en taken die passend zijn. Na deze vertaling wordt met behulp van het portaal inzichtelijk gemaakt wat de kansen op de regionale arbeidsmarkt zijn. Dit wordt uitgedrukt in het aantal actuele regionale vacatures, het aantal vacatures op jaarbasis en de arbeidsmarkt trend.

3. Op weg naar passende vacatures

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden in het tweede spoor gaat de arbeidsdeskundige of arbeidsmakelaar van Amplooi contact opnemen met bedrijven en intermediairs. Zo worden in de praktijk de werkelijke aanwezigheid van passende vacatures onderzocht en getoetst.

4. Advies & rapportage

De arbeidsdeskundige maakt een rapport op met daarin een advies over de haalbaarheid van het van vinden van een passende nieuwe baan in de regio waar de medewerker woont.

5. Coachingsgesprek

Na het opstellen van het rapport bespreekt de arbeidsdeskundige zijn bevindingen met de medewerker in een coachend gesprek. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor eventuele vragen en wordt besproken wat logische vervolgstappen in het re-integratieproces zijn.

6. Werkervaringsplek: toetsing in de praktijk

Soms is het goed om gedurende het haalbaarheidsonderzoek de onderzochte mogelijkheden te toetsen in de praktijk. Met hulp van de arbeidsmakelaars kunnen wij jou (de medewerker) plaatsen in een stage of werkervaringsplek. Hier toetsen wij jouw belastbaarheid in de nieuwe functie in de praktijk.
Ter voorbereiding en gedurende de werkervaringsperiode coacht de arbeidsmakelaar de medewerker zodat de re-integratie optimaal wordt benut.

Hoe lang duurt een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal één maand. Wanneer er ook een praktijktoetsing in de vorm van een stage of werkervaringsplek plaatsvindt, duurt het traject maximaal drie maanden.

Stappen in een haalbaarheidsonderzoek

Een compleet haalbaarheid dossier met heldere rapportage

Het haalbaarheidsonderzoek wordt afgesloten met een heldere rapportage. Hierin brengen wij verslag uit van de onderzoeken en wordt onderbouwd of er reële en praktische mogelijkheden zijn. Zo ontvang je een compleet dossier.

Dit is van belang wanneer het haalbaarheidsonderzoek getoetst moet worden door het UWV. Mocht er uit het haalbaarheidsonderzoek reële en nuttige mogelijkheden naar voren komen, kan het haalbaarheidsonderzoek vervolgd worden met een re-integratie tweede spoor.

Indien er geen interessante en passende mogelijkheden voordoen voor uw werknemer kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Middels deze weg wordt het haalbaarheidsonderzoek getoetst door het UWV.

Arbeidsdeskundige op de werkvloer

Haalbaarheidsonderzoek aanvragen

Wil je meer informatie of een aanvraag doen voor een haalbaarheidsonderzoek of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om u te woord te staan. Wij zijn óók telefonisch bereikbaar:

Veelgestelde vragen:

Wanneer niet duidelijk is wat de re-integratiemogelijkheden en -richting zijn van uw medewerker, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het geven van zekerheid over de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt en aangeven of het aangaan van een tweede spoor traject zinvol is.

Een haalbaarheidsonderzoek is nodig om te onderzoeken of het aangaan van een tweede spoor traject zinvol is of niet. Het kan onduidelijk zijn wat uw re-integratiemogelijkheden en -richting zijn, hierdoor is het belangrijk is om vooraf na te gaan of het traject zinvol is.

De kosten van een haalbaarheidsonderzoek zijn afhankelijk van uw situatie en zijn hierom niet van tevoren te bepalen. Wij raden het u aan om contact met ons op te nemen voor een offerte op maat.

Een offerte aanvragen

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.