Loonwaarde onderzoek

– bij verminderde arbeidsprestaties

Kan een medewerker niet helemaal voldoen aan de eisen die aan een functie worden gesteld? Deze verminderde arbeidsprestatie kan door ziekte of een andere reden veroorzaakt zijn. Het doel van een loonwaarde onderzoek is een helder en objectief advies krijgen over een passend salaris bij een aangepaste functie of veranderde arbeidsprestatie.

De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn expert in werkvermogen. Aan de hand van een loonwaarde onderzoek brengen zij in kaart wat de loonwaarde van een medewerker is in vergelijking tot een volledig inzetbare medewerker. Daarnaast brengen zij advies uit over welke competenties of acties nodig zijn om de loonwaarde mogelijk verder te vergroten.

Wanneer zet je een loonwaarde onderzoek in?

De aanleiding voor het inzetten van een loonwaarde onderzoek kan heel divers zijn. Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarbij een loonwaarde onderzoek waardevol is.

  • De medewerker is gedeeltelijk aan de slag na ziekte in het eigen werk, maar voert nog niet alle taken uit of heeft een verminderd tempo.
  • De medewerker is (gedeeltelijk) aan de slag na ziekte in een nieuw gecreëerde functie binnen uw organisatie.
  • De medewerker functioneert niet voldoende in zijn functie en de functie wordt aangepast aan het werkvermogen van de medewerker.
  • Er komt een medewerker in dienst via de Wajong of WSW regeling.

Het loonwaardeonderzoek helpt antwoord je geven op de vraag welk salaris passend is bij de verminderde of veranderde arbeidsprestaties. Je krijgt een helder advies over een passend salaris voor de medewerker.

Hoe werkt een loonwaarde onderzoek in de praktijk?

Onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen helpen met grondige, onafhankelijke analyses. Onze arbeidsdeskundigen gebruiken een gevalideerde methode, ook wel de Dariuz methodiek genoemd.

1. Vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek wordt de situatie in kaart gebracht. Over welke situatie gaat de vraag precies?

2. Competentiemeting

De tweede stap is een competentiemeting. Deze wordt gedaan door een online Dariuz vragenlijst die door zowel de werkgever als de medewerker wordt ingevuld.

3. Bedrijfsbezoek

Vervolgens wordt er een bedrijfsbezoek ingepland. De arbeidsdeskundige bekijkt het werk en de werksituatie van de medewerker. Hoe kunnen eventuele verbeteringen worden doorgevoerd?

4. Driegesprek

Hierna vindt een gesprek plaats met de werkgever en de medewerker. Hierin worden de bevindingen van de competentiemeting en het bedrijfsbezoek besproken.

5. Eindrapportage

Je ontvangt een eindrapportage welke inzicht geeft in hoe je de medewerker passend kunt plaatsen in de nieuwe situatie. Deze oplossing zorgt voor een duurzame werksituatie. In het rapport wordt inzicht gegeven in de omvang van eventuele additionele kosten. Daarnaast wordt er een advies gegeven over de ontwikkelmogelijkheden om de arbeidsprestaties van de medewerker te kunnen verhogen.

Loonwaarde advies om op te bouwen

De eindrapportage geeft inzicht in de loonwaarde als percentage van een volledig inzetbare medewerker. De geleverde werkprestatie in een specifieke functie wordt afgezet tegen de vereisten van die functie. Ook krijg je inzicht in welke competenties van invloed zijn op de loonwaarde. Is er een match of mismatch tussen de aanwezige competenties en de gevraagde competenties? Waarbij onze arbeidsdeskundigen inzichtelijk maken of er additionele kosten zijn om de medewerker aan het werk te houden en zo ja hoe hoog deze zijn. Als laatste geven wij advies hoe de loonwaarde en de duurzaamheid van de plaatsing kunt verhogen.

Aan het einde van het onderzoek heb je een onafhankelijke en betrouwbare beoordeling van de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie. Ook geven wij inzicht in het tempo, de efficiëntie, de kwaliteit en de inzetbaarheid van de medewerker in vergelijking met een volledig inzetbare medewerker.

Arbeidsdeskundigen in gesprek

Een loonwaarde onderzoek aanvragen

Wil je meer informatie of een aanvraag doen voor een loonwaarde onderzoek of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om u te woord te staan. Wij zijn óók telefonisch bereikbaar:

Veelgestelde vragen:

Loonwaarde is de waarde van de arbeid die een werknemer kan verrichten, uitgedrukt in geld. Tijdens de re-integratie heeft het werk dat wordt verricht door een medeweker namelijk nog een bepaalde waarde. Dit dient u aan de medewerker uit te keren.

U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de loonwaarde bij ziekte van een medewerker.

Bij het berekenen van de loonwaarde zijn er een aantal factoren waar rekening mee moet worden gehouden, namelijk het aantal uren en het tempo waarin gewerkt wordt. Heeft een medewrker een contract van 40 uur en werkt deze 20, dan is de loonwaarde 50%.

Vraag een offerte aan

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.