Arbeidsdeskundig advies

Voorkom verder verzuim
Onze arbeidsdeskundigen kan je inzetten voor meer dan alleen een arbeidsdeskundig onderzoek. Zelfs voordat jouw medewerker langdurig ziek is staan onze arbeidsdeskundigen voor je klaar. Ze kunnen je namelijk inhoudelijk adviseren over hoe je verder verzuim voorkomt. Je wilt voorkomen dat jouw medewerker gaat verzuimen dus hoe sneller je hier advies over inwint des te sneller je stappen kan zetten om je medewerker te ondersteunen. Aarzel dus niet en neem contact op ook als jouw medewerker zich nog niet officieel heeft ziekgemeld.

Een arbeidsdeskundige als adviseur brengt veel voordelen met zich mee. Zo kan je als HR-en verzuimmedewerker bij de arbeidsdeskundige altijd terecht voor tips en uitleg als het gaat over complexe verzuimvraagstukken. Je hebt iemand aan je zijde die zorgt voor overzicht en inzicht in welke stappen er genomen kunnen worden. Zo help jij met meer kennis en minder stress je medewerkers.

Wat is het voordeel van arbeidsdeskundig advies inwinnen?

Je hebt advies nodig waar je concreet iets mee kan. Waar je mensen echt mee verder helpt. Dat is precies waar onze arbeidsdeskundigen in zijn gespecialiseerd. Je kan altijd terecht voor uitleg en tips over ingewikkelde verzuimvraagstukken. Je hebt een adviseur die je duidelijkheid biedt en laat zien welke stappen jij en je medewerkers kunnen ondernemen. Help je medewerkers vooruit met meer kennis en minder stress.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig advies in zijn werk?

De arbeidsdeskundige gaat met jouw HR- of verzuimmedewerker in gesprek. Hierin worden alle details besproken die uit het dossier naar voren komen en zo wordt alles zorgvuldig in kaart gebracht.

Indien nodig wordt er ook een gesprek georganiseerd tussen de arbeidsdeskundige en jouw medewerker, de leidinggevende, casemanager en/of bedrijfsarts. Dit soort gesprekken worden vaak gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie van jouw medewerker. Soms is het ook nodig dat de arbeidsdeskundige de werkplek fysiek bezoekt.
De Wet Verbetering Poortwachter is een wet waar je verplicht aan moet voldoen als werkgever. Je moet je zieke medewerkers goed verder helpen ongeacht wat er gebeurt. Hiervoor heb je een logisch opgebouwd dossier nodig met inhoudelijk onderbouwd advies. Onze arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met het opbouwen van zulke dossiers en helpen je graag met het opbouwen van een dossier die volledig voldoet aan de eisen van deze wet.
Het is belangrijk dat je het advies duidelijk en helder krijgt uitgelegd door de arbeidsdeskundige. Het doel van het advies is dat jij en jouw medewerker precies weten welke stappen je kan zetten welke opties er zijn. Dit maakt de kansen en risico’s inzichtelijk en zo kan je met de juiste onderbouwing de beste begeleiding bieden aan jouw medewerkers.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een arbeidsdeskundig onderzoek en een arbeidsdeskundig advies?

Een arbeidsdeskundig onderzoek bevat een gedetailleerder dossieronderzoek, meerdere gesprekken en een uitgebreid rapport. Een arbeidsdeskundig advies is een korter traject waarin je advies krijgt over een specifiek vraagstuk en inzicht in de kansen en risico’s. Het is ook mogelijk om eerst een laagdrempelig advies te krijgen en vervolgens het onderzoek in te gaan. Zo heb je al op hoofdlijnen inzicht in welke mogelijkheden er zijn en kan je daarna de details bespreken tijdens het onderzoek.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig advies ingezet?

Vaak wordt het advies ingezet als er ingewikkelde verzuimvraagstukken zijn waarbij je veel vragen hebt of preventief wanneer je medewerker nog niet langdurig verzuimt maar je wel advies wil over welke stappen je samen met je medewerker vast kan zetten om verder verzuim te voorkomen.