Haalbaarheidsonderzoek

Het is vaak lastig in te schatten voor uw werkgever of u als verzuimende medewerker klaar bent voor re-integratie. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor u en deze te toetsen in de praktijk gebruiken wordt het mobiliteitsprogramma haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door de arbeidsdeskundigen van ADEA.

De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn expert in werkvermogen. Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek brengen zij in kaart of er reële en benutbare mogelijkheden zijn voor u op de reguliere arbeidsmarkt. Is er misschien een tweede spoor mogelijk? Dit betekent het met hulp zoeken naar ander werk bij een andere werkgever. Of dient het dossier beoordeeld en getoetst te worden door het UWV als blijkt dat er geen passende mogelijkheden zijn?

Wanneer zet uw werkgever een Haalbaarheidsonderzoek in?

Uw werkgever doet er alles aan om u te ondersteunen tijdens de re-integratie. Wanneer niet duidelijk is wat de re-integratiemogelijkheden en -richting zijn, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het geven van zekerheid over de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt. De re-integratierichting is getoetst en de richting die wordt gekozen is onderbouwd door het rapport haalbaarheidsonderzoek. ADEA biedt daadkrachtige ondersteuning en verbetert uw mobiliteit naar de arbeidsmarkt

Stappenplan mobiliteitsprogramma haalbaarheidsonderzoek

Met onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een grondige, onafhankelijke analyse. De arbeidsdeskundige heeft de mogelijkheid om tijdens dit onderzoek samenwerking en ondersteuning te zoeken van een arbeidsmakelaar van Amplooi met expertise op de regionale arbeidsmarkt.
De stappen in dit mobiliteitsprogramma haalbaarheidsonderzoek zijn:

Lees verder
  1. Intake. Dit bestaat uit een dossieranalyse, een persoonlijk (zoek)profiel en een gesprek. Duidelijk wordt welke beperkingen een rol spelen. Waar zijn uw mogelijkheden en welke stappen worden ondernomen om een nieuwe passende en duurzame baan te vinden. Basis hiervoor is uw belastbaarheid die door de bedrijfsarts is opgesteld.
  2. Het onderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van ons online vacatureportaal Jobport. Onderdeel is de functieprofieltoetsing. Op basis van de opgestelde belastbaarheid en testen wordt de vertaalslag gemaakt naar functies en taken die passend zijn voor u. Na deze vertaling wordt met behulp van het portaal inzichtelijk gemaakt wat de kansen op de regionale arbeidsmarkt zijn. Dit wordt uitgedrukt in het aantal actuele regionale vacatures, het aantal vacatures op jaarbasis en de arbeidsmarkt trend.
  3. Onderzoek naar passende vacatures. De arbeidsdeskundige of arbeidsmakelaar van Amplooi neemt contact op met bedrijven en intermediairs en onderzoekt in de praktijk de werkelijke aanwezigheid van passende vacatures.
  4. Advies. De arbeidsdeskundige stelt een advies op en maakt hier een rapport van.
  5. Coachingsgesprek bevindingen. De arbeidsdeskundige bespreekt de bevindingen met u in een coachend gesprek.
  6. Toetsing in de praktijk. Door middel van het organiseren van een (meeloop) stage of werkervaringsplek kan uw belastbaarheid in de nieuwe functie in de praktijk getoetst worden. Binnen ons mobiliteitscentrum zijn dagelijks 1.200 werkervaringsplekken beschikbaar in heel Nederland. De arbeidsmakelaar zoekt een passende stage of werkervaringsplek voor u.
  7. Coachingsgesprek re-integratie. Ter voorbereiding en gedurende de stage of werkervaringsplek periode begeleidt en coacht de arbeidsmakelaar u zodat de re-integratie succesvol is voor u.

Het haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal één maand. Wanneer er ook een praktijktoetsing (vanaf stap 5) plaatsvindt in de vorm van een stage of werkervaringsplek duurt het mobiliteitsprogramma haalbaarheidsonderzoek maximaal drie maanden.

Een compleet dossier met heldere rapportage

Het mobiliteitsprogramma haalbaarheidsonderzoek sluiten wij af met een heldere rapportage. Daarin brengen wij verslag uit van de onderzoeken. De vraag of er nog reële en praktische mogelijkheden zijn, wordt hiermee beantwoord. Wij onderbouwen onze bevindingen, zodat er een compleet dossier gevormd wordt. Dat is belangrijk wanneer het dossier beoordeeld wordt door het UWV. Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek reële en benutbare mogelijkheden naar voren komen voor de reguliere arbeidsmarkt, kan het mobiliteitsprogramma haalbaarheidsonderzoek voortgezet worden middels een mobiliteitsprogramma re-integratie tweede spoor. Indien er geen passende mogelijkheden gevonden worden kan uw werkgever een deskundig oordeel aanvragen bij het UWV zodat het dossier getoetst en beoordeeld kan worden.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Contact

Wil jij meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te woord te staan. Je kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

Neem contact op

Vraag een offerte aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.