Arbeidsdeskundig Onderzoek

Is een medewerker langdurig uit de running? Of ervaar jij als werknemer hinder bij jouw werkzaamheden of ben je al langdurig ziek? Dan is een arbeidsdeskundig onderzoek dé manier om helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Binnen of buiten de huidige organisatie. Met onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen ben je verzekerd van een grondige en onafhankelijke analyse volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat houdt arbeidsdeskundig onderzoek in?

Een arbeidsdeskundig onderzoek houdt in dat er gericht naar een oplossing gezocht wordt om een medewerker op de best mogelijke manier weer aan het werk te krijgen. De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn expert in werkvermogen. Aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek brengen zij in kaart wat de re-integratiemogelijkheden zijn voor een uitgevallen medewerker.

Onze arbeidsdeskundigen gaan zowel met de medewerker als de werkgever in gesprek om knelpunten te onderzoeken. Is de medewerker nog in staat om het eigen werk te doen, al dan niet in aangepaste vorm? Zo niet, is er passende arbeid mogelijk op een andere plek binnen de organisatie? Of is er misschien een tweede spoor traject nodig?

Het arbeidsdeskundige onderzoek geeft inzicht in welke stappen werkgever én de medewerker kunnen zetten om de re-integratie tot een succes te maken!

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet wanneer iemand een langere tijd uit de running is. Meestal wordt het gestart na een periode van minimaal 10 maanden verzuim. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat de werkgever een eventueel tweede spoor uiterlijk aan het einde van het eerste verzuimjaar in moet zetten.

Tegen die tijd is inzicht in de re-integratiemogelijkheden van een zieke medewerker dan ook een must. Maar er kunnen goede redenen zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek eerder uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer voor die tijd al duidelijk is dat terugkeer naar het eigen werk niet meer mogelijk is. Of preventief, wanneer een medewerker regelmatig kortdurend verzuimt. In zo’n geval kan een arbeidskundig onderzoek opheldering geven over welke factoren hier een rol spelen en kan langdurige uitval voorkomen worden.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Dit is uiteraard verschillend voor de medewerker als voor de werkgever.
Het traject wordt voor beide partijen toegelicht, maak een keuze:

Een arbeidsdeskundige van ADEA kan ingeschakeld worden door de bedrijfsarts, de werkgever of de verzuimende medewerker zelf. Meestal gebeurt dit na een gesprek tussen deze betrokkenen, waarin zij dit samen hebben besloten. De arbeidsdeskundige voert het onderzoek vervolgens snel én goed uit in een aantal vaste stappen.

1. Afspraken

De arbeidsdeskundige neemt binnen 24 uur na een aanmelding contact op met de werkgever en de medewerker om een afspraak te maken voor enkele voorbereidende gesprekken en een driegesprek.

2. Dossieronderzoek

Ter voorbereiding leest de arbeidsdeskundige zich grondig in. Allereerst in het dossier dat de bedrijfsarts heeft opgesteld voor de medewerker. Met daarin een analyse van diens belastbaarheid en werkvermogen, mogelijkheden en beperkingen en bijbehorende re-integratieprognose. Om een goede indruk te krijgen van de belasting in het werk, bestudeert de arbeidsdeskundige ook de functiebeschrijving van de medewerker en diens belangrijkste taken. Ook wordt gekeken naar hoe de organisatie en de afdeling in elkaar zitten. Om zich een beeld te kunnen vormen van eventuele andere passende werkzaamheden binnen de organisatie, ontvangt de arbeidsdeskundige graag een overzicht van alle functies.

3. Bezoek aan de werkplek

Als het dossieronderzoek hier aanleiding toe geeft, brengt de arbeidsdeskundige een bezoek aan de (voormalige) werkplek van de medewerker. Bijvoorbeeld om zo te kunnen beoordelen of daar aanpassingen mogelijk zijn die de werkbelasting voor de medewerker verkleinen.

4. Voorbereidende gesprekken

De arbeidsdeskundige heeft voor het driegesprek afzonderlijk overleg met de directe leidinggevende, een eventuele HR-adviseur en met de medewerker. Om extra informatie in te winnen, maar ook om relevante zaken door te nemen. Wanneer een medewerker die niet meer terug kan keren naar het eigen werk al lang bij u in dienst is, verwacht het UWV bijvoorbeeld dat binnen uw organisatie een functie wordt gecreëerd. Heeft u al nagedacht over deze mogelijkheid? Met de medewerker wordt besproken of deze scherp heeft hoe de procedure verder verloopt en wat hierin zijn eigen verantwoordelijkheden zijn.

5. Driegesprek

Hierin dringen u en de medewerker door tot de kern: wat speelt er nou echt? Wat belemmert de re-integratie? Doordat de arbeidsdeskundige de juiste vragen stelt, een spiegel voorhoudt, zorgt voor positieve energie en confronteert waar nodig, worden stappen gezet. We komen samen tot een werkbare oplossing. Of dat nou terugkeer is naar eigen (aangepast) werk, ander werk binnen de organisatie of nieuw ander werk buiten de organisatie.

Arbeidsdeskundig advies waarmee u verder kunt

De arbeidsdeskundige sluit het onderzoek af met een zorgvuldig opgebouwd rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor re-integratie. Inclusief concreet advies over activiteiten die u en uw medewerker kunnen ondernemen om de re-integratie op gang en in een stroomversnelling te brengen. Ook geeft het rapport inzicht in wat u moet doen om te blijven voldoen aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Een solide basis voor verdere stappen.

Bent u een werkgever en wilt u graag een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan:

Een bedrijfsarts, werkgever of jijzelf kan de arbeidsdeskundige van ADEA inschakelen voor een onderzoek. Meestal vindt er als eerst een gesprek plaats tussen de verschillende partijen voordat de arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld.

Onze arbeidsdeskundigen gaan met jou en jouw werkgever in gesprek om de knelpunten te onderzoeken.  Vervolgens wordt er een adviesrapport geschreven over wat de best mogelijke re-integratie manier voor jou is. Hierbij wordt gekeken naar of dit bij jouw huidige werkgever in jouw huidige functie, bij jouw huidige werkgever in een aangepaste of andere functie of bij een geheel andere werkgever is. Dit verloopt via een aantal vaste stappen:

1. Afspraken

De arbeidsdeskundige neemt binnen 24 uur na een aanmelding contact op met de werkgever en met u om een afspraak te maken voor voorbereidende gesprekken en een driegesprek.

2. Dossieronderzoek

Ter voorbereiding leest de arbeidsdeskundige zich grondig in. Allereerst in het dossier dat de bedrijfsarts heeft opgesteld voor u, de werknemer. Met daarin een analyse van uw belastbaarheid en werkvermogen, mogelijkheden en beperkingen en bijbehorende re-integratieprognose. Om een goede indruk te krijgen van de belasting in het werk, bestudeert de arbeidsdeskundige ook uw huidige functiebeschrijving en uw belangrijkste taken. Ook wordt gekeken naar hoe de organisatie en de afdeling in elkaar zitten. Om een beeld te kunnen vormen van eventuele andere passende werkzaamheden binnen de organisatie, ontvangt de arbeidsdeskundige een overzicht van alle functies binnen uw organisatie.

3. Bezoek aan de werkplek

Als het dossieronderzoek hier aanleiding toe geeft, brengt de arbeidsdeskundige een bezoek aan uw (voormalige) werkplek. Bijvoorbeeld om zo te kunnen beoordelen of daar aanpassingen mogelijk zijn die de werkbelasting voor u te verkleinen.

4. Voorbereidende gesprekken

De arbeidsdeskundige heeft voor het driegesprek afzonderlijk overleg met de directe leidinggevende, een eventuele HR-adviseur en met u, als werknemer. Om extra informatie in te winnen, maar ook om relevante zaken door te nemen. Wanneer blijkt dat u niet meer terug kan keren naar uw eigen werk en u bent al lang in dienst bij uw huidige werkgever, verwacht het UWV bijvoorbeeld dat er door uw werkgever binnen de organisatie een functie voor u wordt gecreëerd. Heeft uw werkgever al nagedacht over deze mogelijkheid? Ook wordt met u besproken hoe de verzuim procedure verder verloopt en wat hierin uw eigen verantwoordelijkheden zijn.

5. Driegesprek

Hierin dringen u en uw werkgever door tot de kern: wat speelt er nou echt? Wat belemmert de re-integratie? Doordat de arbeidsdeskundige de juiste vragen stelt, een spiegel voorhoudt, zorgt voor positieve energie en confronteert waar nodig, worden stappen gezet. We komen samen tot een werkbare oplossing. Of dat nou terugkeer is naar eigen (aangepast) werk, ander werk binnen de organisatie of nieuw werk buiten de organisatie.

Resultaten en onderzoek aanvragen

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de stappen die door jou en jouw werkgever gezet kunnen worden om de re-integratie tot een succes te maken.

Ben jij een werknemer wil je graag zelf onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te helpen met je situatie. Óok kunnen wij bemiddelen in geval van een arbeidsconflict.

Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen

Wil jij meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te woord te staan. Je kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

Neem contact op

FAQ

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal uitgevoerd tussen de 42e en 52e ziekteweek van de medewerker. Volgens de Wet verbetering poortwachter is het verplicht om in de 42e ziekteweek een ziekmelding te doen bij het UVW. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten.

Het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek neemt meestal zo’n 3 weken in beslag. Tijdens dit onderzoek voert de arbeidsdeskundige gesprekken met zowel de werkgever en de werknemer. Het onderzoek wordt afgesloten met een gedegen rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor re-integratie.

Het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden om dit te doen. Volgens de Wet verbetering poortwachter is het namelijk verplicht om in de 42e ziekteweek een ziekmelding te doen bij het UVW. Het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is een effectieve manier om de arbeidsmogelijkheden te onderzoeken voor de medewerker.

Een arbeidsdeskundig onderzoek houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de werksituatie van een uitgevallen medewerker en wat de re-integratiemogelijkheden zijn. Het onderzoek geeft inzicht in welke stappen zowel de werkgever als medewerker kunnen zetten om de re-integratie van de verzuimende medewerker tot een succes te maken. Dit onderzoek wordt opgesteld in een gedegen rapport.

Vraag een offerte aan

Offerte aanvragen

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.