Advies bij loonsanctie

Als uw medewerker ziek wordt, moet u als werkgever voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak zorgen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Voor veel werkgevers is de re-integratie van hun medewerker een ingewikkeld traject. Wanneer dit traject niet juist wordt uitgevoerd, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Het UWV kan namelijk een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat u het loon van uw medewerker moet doorbetalen totdat u een volledig dossier aan het UWV voorlegt.

De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn experts in werkvermogen. Doordat ADEA een label is van Amplooi, de expert in arbeidsmobiliteit, zijn er korte lijnen met de mobiliteitsexperts. Hierdoor kunnen wij u optimaal ondersteunen en adviseren in de juiste re-integratie stappen voor uw medewerker. Wanneer er al een loonsanctie is opgelegd, kunnen wij u helpen met bezwaar maken richting UWV of helpen in het beperken van de schade door u te ondersteunen met het zetten van de juiste stappen in de re-integratie.

Wanneer vraagt u ons advies aan?

Het spreekt voor zich dat u ons advies kunt aanvragen wanneer u een loonsanctie van het UWV opgelegd heeft gekregen. Wij adviseren echter niet te wachten totdat een sanctie wordt opgelegd, want voorkomen is immers beter dan genezen. Wanneer u te maken krijgt met een verzuimende medewerker en u niet helder heeft wat u moet doen om tot een sluitend dossier te komen, kunt u het beste direct een advies van ADEA aanvragen. We bekijken samen de situatie en bespreken de stappen die u en uw medewerker volgens de wet moeten doorlopen voor een sluitend dossier.

Hoe ondersteunen wij u?

Wanneer u twijfels heeft over een opgelegde sanctie of het re-integratieproces, kunt u advies vragen aan onze gecertificeerde arbeidsdeskundige. Deze maakt door het uitvoeren van een aantal stappen inzichtelijk hoe het dossier ervoor staat en wat logische vervolgstappen zijn om schade te voorkomen of te beperken.

1. Intake

De arbeidsdeskundige neemt binnen 24 uur na een aanvraag contact met u op. Samen bespreken jullie wat de huidige situatie is en welke stappen er al gezet zijn.

2. Beoordeling dossier

Na de intake screent de arbeidsdeskundige het complete re-integratiedossier en vormt hier een objectief oordeel over.

3. Advies rapport

Vervolgens wordt in kaart gebracht welke volgende stap in de re-integratie haalbaar is. Het kan ook zijn dat de arbeidsdeskundige het oordeel van UWV niet plausibel acht. In dit geval is het maken van bezwaar bij het UWV aan te raden. De arbeidsdeskundige werkt zijn bevindingen uit in een adviesrapport.

4. Ondersteuning vervolgstappen

Indien gewenst kan de arbeidsdeskundige u ondersteunen met het zetten van de vervolgstappen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld helpen met het concreet maken van een bezwaar voor het UWV; of het inzichtelijk maken van de mogelijkheden in een eerste spoor. Ook hulp bij het opzetten van een adequaat tweede spoor traject is mogelijk.

Een advies om op te bouwen

Het advies van de arbeidsdeskundige vormt een solide basis voor verdere stappen. Het geeft inzicht voor u en uw medewerker in wat jullie moeten doen om aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. U krijgt een helder advies en indien gewenst ondersteuning in het vervolgtraject; het opstellen van een bezwaar of het inzetten van een eerste of tweede spoor traject. Hierdoor kunnen vlot de juiste stappen gezet worden en worden financiële gevolgen voorkomen of beperkt.

Arbeidsdeskundige op de werkvloer

Contact

Wil jij meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te woord te staan. Je kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

FAQ

Indien uw zieke medewerker een WIA-uitkering heeft aangevraagd maar het UWV vindt dat u als werkgever niet voldoende inspanning heeft geleverd dan kan er loonsanctie opgelegd worden. Dit houdt in dat het UWV u kan verplichten om langer het loon van uw werknemer door te betalen. Dit kan met een periode van maximaal 1 jaar worden verlengd. Deze verlening van de loondoorbetalingsverplichting wordt ook wel de loonsanctie genoemd.

Het UWV kan één keer loonsanctie opleggen. Deze periode duurt maximaal 52 weken. In dat jaar krijgt u als werkgever wel de kans om alsnog aan alle verplichtingen te voldoen.

Het UWV kan een loonsanctie opleggen op het moment dat u als werkgever niet voldoende moeite heeft gedaan om een medewerker te laten re-integreren. U moet er dan als werkgever voor zorgen dat u het volledige dossier aan het UWV voorlegt.

Een offerte aanvragen

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.