Mobiliteitsprogramma versneld naar werk voor werknemers

Als je door ziekte niet meer in staat bent je werk uit te voeren, is het voor zowel jou als jouw werkgever belangrijk snel arbeidsmogelijkheden om te zetten naar passend werk. Tijdens langdurig verzuim blijkt dit vaak een enorme uitdaging. In het verzuimproces krijg je te maken met verschillende professionals die naast elkaar hun expertise inzetten. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en een re-integratiecoach. ADEA en Amplooi versnellen een succesvolle re-integratie doordat de arbeidsdeskundige en re-integratiecoach samenwerken. Hierdoor is er sneller duidelijkheid over de juiste richting van jouw re-integratietraject en wordt deze duidelijkheid gedurende het hele traject behouden. Dit leidt tot een versnelde re-integratie.

Het mobiliteitsprogramma versneld naar werk ontzorgt en begeleidt jou in een succesvolle re-integratie. Het programma zorgt ervoor dat alle mogelijkheden in de re-integratie optimaal benut worden. Hiermee wordt de verzuimduur aanzienlijk korter.

Wanneer wordt het mobiliteitsprogramma versneld naar werk ingezet?

Een arbeidsdeskundig onderzoek en andere interventies worden meestal pas uitgevoerd na een jaar van verzuim. Dit is zonde, want in veel gevallen is al eerder duidelijk of je terug kunt keren in jouw oude functie en of er eventueel andere benutbare mogelijkheden zijn. Wanneer een re-integratie niet juist wordt opgepakt, kun je geconfronteerd worden met een salaris terugval (70% in meeste CAO’s). Dit komt doordat er te lang is gewacht met het zetten van de juiste stappen in jouw re-integratie. Deze consequentie had wellicht voorkomen kunnen worden. Arbeidsdeskundig onderzoek en coaching op re-integratie kunnen namelijk al veel eerder worden ingezet! Vanaf de 13de week in een verzuimproces is het mogelijk om via de bedrijfsarts een prognose en inzetbaarheidsprofiel op te vragen. Wanneer duidelijk is dat het terugkeren naar eigen werk op korte termijn lastig is, kan een arbeidsdeskundig onderzoek, het opstellen van een zoekprofiel en coaching ervoor zorgen dat je versneld re-integreert naar werk. Zo wordt de schadelast voor jouw werkgever beperkt, heb jij minder kans op salaris terugval én voldoet het dossier van de re-integratie aan de eisen van het UWV. Voor alle partijen een win-win situatie.

Hoe werkt het programma versneld naar werk?

Het mobiliteitsprogramma versneld naar werk bestaat uit verschillende dienstverleningen die flexibel en onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt in de aanpak in het eerste spoor en in het tweede spoor. Wanneer het gehele programma wordt ingezet, ben je verzekert van een versnelde re-integratie. Het programma ontzorgt en zorgt voor duidelijkheid in het re-integratietraject. Daarnaast is een snelle doorlooptijd geborgd en worden loonsancties voorkomen door het opstellen van een intern zoekprofiel en adequate acties.

Stappen naar een succesvolle re-integratie

Versneld naar werk in het eerste spoor

Bij een re-integratie in het eerste spoor wordt gezocht naar mogelijkheden voor re-integratie binnen het bedrijf waar je in dienst bent. Het kan zijn dat je terug kunt keren in jouw oude functie. Soms zijn hier wel aanpassingen en begeleiding voor nodig. Een andere optie is het terugkeren in een andere passende functie binnen het bedrijf. Het traject versneld naar werk eerste spoor verloopt via een aantal flexibel in te zetten stappen.

1. Het perspectiefgesprek

Een innovatie in het verzuimproces is de inzet van een perspectiefgesprek. Op een passend moment tussen de 6 en 26 weken verzuim vindt het perspectiefgesprek plaats. Tijdens dit gesprek tussen jou en een mobiliteitsexpert van Amplooi word je je bewust van de kansen en risico’s op de arbeidsmarkt, werkhervatting en de gevolgen van langdurig verzuim. Op deze manier word je gestimuleerd een eigen visie op jouw re-integratie te formuleren. Dit zorgt voor inzicht en activatie. De uitkomsten van het perspectiefgesprek worden vastgelegd in het re-integratieplan.

2. Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een ADEA arbeidsdeskundige onderzoekt wat jouw arbeidsmogelijkheden zijn. Indien er mogelijkheden zijn voor een eerste spoor re-integratie, geeft de arbeidsdeskundige hier een helder en uitgebreid advies over. Hierin worden ook eventuele mogelijkheden voor re-integratie in een andere functie binnen het bedrijf waar je werkt uitvoerig behandeld. De arbeidsdeskundige zorgt voor een duidelijk kader over wat wel en niet passend is. De arbeidsdeskundige blijft beschikbaar tot het einde van de WIA datum. Dit is prettig, want zo kan er overleg plaatsingen indien jouw belastbaarheid verandert.

3. Opstellen intern zoekprofiel

In het arbeidsdeskundig onderzoek wordt advies gegeven over de geduide richting in het eerste spoor. Om een match te kunnen maken met het functiehuis van het bedrijf waar je werkt, stelt de arbeidsdeskundige een intern zoekprofiel op. Er wordt omschreven wat voor soort functies ongeschikt zijn en welke passend zouden kunnen zijn, met duidelijke toelichting waarom. Zo ontstaat er een helder kader.

4. Begeleiding re-integratie in het eerste spoor

Nadat een duidelijk zoekprofiel is opgesteld, coacht de mobiliteitsexpert van Amplooi jou richting een passende functie binnen het bedrijf. Als terugkeer in jouw vorige functie mogelijk is, begeleidt de mobiliteitsexpert je hierin. Afhankelijk van het doel en jouw belemmeringen kan deze begeleiding bestaan uit rouwverwerking, het opstellen van een CV, sollicitatie training, het begeleiden in onzekerheden, het ontwikkelen van competenties, ondersteuning in het vergroten van belastbaarheid en/of andere vraagstukken die spelen bij de re-integratie. Doordat de mobiliteitsexpert onafhankelijk is, ontstaat er een basis van vertrouwen. Het maakt het makkelijker om open en eerlijk te zijn. Hierdoor is effectieve coaching mogelijk, wat het re-integratieproces ten goede komt.

Stappen in proces begeleiding ander werk
Begeleiding eigen werk bij eigen werkgever

Versneld naar werk in het tweede spoor

Bij een re-integratie in het tweede spoor moet gezocht worden naar mogelijkheden voor re-integratie buiten het bedrijf waar je in dienst bent. In het traject wordt onderzocht wat jouw mogelijkheden zijn en waar kansen op de arbeidsmarkt liggen. Het traject versneld naar werk tweede spoor verloopt via een aantal flexibel in te zetten stappen.

1. Het perspectiefgesprek

Een innovatie in het verzuimproces is de inzet van een perspectiefgesprek. Op een passend moment tussen de 6 en 26 weken verzuim vindt het perspectiefgesprek plaats. Tijdens dit gesprek tussen jou en een mobiliteitsexpert van Amplooi word je je bewust van de kansen en risico’s op de arbeidsmarkt, werkhervatting en de gevolgen van langdurig verzuim. Op deze manier word je gestimuleerd een eigen visie op jouw re-integratie te formuleren. Dit zorgt voor inzicht en activatie. De uitkomsten van het perspectiefgesprek worden vastgelegd in het re-integratieplan.

2. Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een ADEA arbeidsdeskundige onderzoekt wat jouw arbeidsmogelijkheden zijn. Indien er mogelijkheden zijn voor een eerste spoor re-integratie, geeft de arbeidsdeskundige hier een helder en uitgebreid advies over. Bij een tweede spoor advies worden beroepssoorten geduid die in de regio kansrijk zijn. Er is extra aandacht voor kansrijke werksoorten i.p.v. brede algemene functiegroepen. Hierdoor ontstaat een helder en een passend zoekprofiel. Op deze manier wordt er in een vroeg stadium duidelijk richting gegeven aan de juiste tweede spoor begeleiding. Zo wordt er bijvoorbeeld geen energie verspilt aan het zoeken naar beroepen die niet of nauwelijks vindbaar zijn in de regio waar jij woont. Dit zorgt voor versnelling in jouw re-integratie.

3. Begeleiding re-integratie in het tweede spoor

Na het arbeidsdeskundig onderzoek draagt de ADEA arbeidsdeskundige het dossier over aan een Amplooi mobiliteitsexpert. De beroepsrichtingen en mogelijke functies worden besproken. Ook wanneer jij graag op andere werksoorten wilt solliciteren dan geduid, is snel overleg tussen de arbeidsdeskundige en mobiliteitexpert mogelijk. Hierdoor wordt geborgd dat er altijd functies worden geduid waar jij gemotiveerd voor bent. Dit versnelt het bepalen van de zoekrichting en zorgt voor snellere actie naar de arbeidsmarkt. Ook is het prettig dat er bij veranderingen in jouw belastbaarheid direct overleg tussen de arbeidsdeskundige en mobiliteitsexpert mogelijk is. De mobiliteitsexpert coacht jou om zo snel mogelijk de arbeidsmarkt te kunnen benaderen. Een arbeidsmakelaar van Amplooi ondersteunt hierin met expertise over de arbeidsmarkt

Versneld naar werk de verschillende fases

Een versnelde re-integratie

Het traject versneld naar werk onderscheidt zich door de samenwerking tussen de arbeidsdeskundige, mobiliteitsexpert en arbeidsmakelaar. Hierdoor wordt vroeg in het re-integratie traject duidelijkheid gegeven over de juiste richting. Dit zorgt ervoor dat vlot de juiste stappen worden gezet. Vanuit een helder zoekprofiel en met doelgerichte ondersteuning vind je een passende baan binnen of buiten het bedrijf waar je in dienst bent. Het traject ontzorgt en de schadelast wordt beperkt.

Onze arbeidsdeskundigen aan het werk

Contact

Wil jij meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te woord te staan. Je kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

FAQ

Mobiliteit is voortbewegen. Op de arbeidsmarkt houdt mobiliteit in dat er een positieve verandering is die een medewerker ondergaat gedurende zijn of haar loopbaan. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen interne- en externe mobiliteit. Intern is een functie bij dezelfde werkgever en extern bij een andere werkgever.

Mobiliteit is belangrijk voor de vitaliteit en productiviteit. Dit komt omdat de werknemers middels mobiliteit een functie bekleden welke hun het beste past. Hierdoor neemt de tevredenheid, vitaliteit en productiviteit toe. Vanuit het oogpunt van de werkgever zijn dit ook zeer nuttige voordelen.

Vertrouwen geven aan de werknemers, positieve effecten zichtbaar maken en transparante communicatie zijn voorbeelden om de interne mobiliteit te stimuleren. De specialisten van ADEA helpen hier graag bij.

Door de mobiliteit te stimuleren kunnen werknemers doorgroeien binnen de organisatie en hiermee meer tevreden raken met hun werk. Dit zal resulteren in meer flexibiliteit, productiviteit en loyaliteit.

Vraag een offerte aan

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.