Haalbaarheidsonderzoek

Het is vaak voor uw werkgever lastig in te schatten of u als verzuimende medewerker klaar bent voor re-integratie. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor u en deze te toetsen in de praktijk wordt het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De arbeidsdeskundigen van ADEA kunnen u hier uitstekend bij helpen.

De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn expert in werkvermogen. Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek brengen zij in kaart of er reële en benutbare mogelijkheden zijn voor u op de reguliere arbeidsmarkt. Met het haalbaarheidsonderzoek wordt onder andere onderzocht of een tweede spoor mogelijk is. Dit betekent dat er naar ander werk gezocht wordt bij een andere werkgever. Wanneer blijkt dat er geen passende mogelijkheden zijn, kan het zijn dat het dossier van het haalbaarheidsonderzoek getoetst moet worden door het UWV.

Wanneer zet uw werkgever een haalbaarheidsonderzoek in?

Uw werkgever doet er alles aan om u te ondersteunen tijdens de re-integratie. Wanneer niet duidelijk is wat de re-integratiemogelijkheden en -richting zijn, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het geven van zekerheid over de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt. De re-integratierichting wordt getoetst en de richting die wordt gekozen, wordt onderbouwd door het opgezette rapport vanuit het haalbaarheidsonderzoek. ADEA biedt daadkrachtige ondersteuning en verbetert uw mobiliteit op en/of naar de arbeidsmarkt.

Stappenplan mobiliteitstraject haalbaarheidsonderzoek

Met onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een grondige en onafhankelijke analyse. De arbeidsdeskundige heeft de mogelijkheid om tijdens dit onderzoek samenwerking en ondersteuning te zoeken van een arbeidsmakelaar van Amplooi. Dit is een professional met expertise op de regionale arbeidsmarkt. De stappen in een haalbaarheidsonderzoek zijn:

1. Intake

Dit bestaat uit een dossieranalyse, een persoonlijk (zoek)profiel en een gesprek. Duidelijk wordt welke beperkingen een rol spelen. Wat zijn uw mogelijkheden en welke stappen worden ondernomen om een nieuwe passende en duurzame baan te vinden. Basis hiervoor is uw belastbaarheid die door de bedrijfsarts is opgesteld.

2. Het onderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van ons online loopbaanportaal Jobport. Onderdeel is de functieprofieltoetsing. Op basis van de opgestelde belastbaarheid en testen wordt de vertaalslag gemaakt naar functies en taken die passend zijn voor u. Na deze vertaling wordt met behulp van het portaal inzichtelijk gemaakt wat de kansen op de regionale arbeidsmarkt zijn. Dit wordt uitgedrukt in het aantal actuele regionale vacatures, het aantal vacatures op jaarbasis en de arbeidsmarkt trend.

3. Onderzoek naar passende vacatures

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden in het tweede spoor gaat de arbeidsdeskundige of arbeidsmakelaar van Amplooi contact opnemen met bedrijven en intermediairs. Zo worden in de praktijk de werkelijke aanwezigheid van passende vacatures onderzocht.

4. Advies

De arbeidsdeskundige stelt een advies op en maakt hier een rapport van.

5. Coachingsgesprek bevindingen

De arbeidsdeskundige bespreekt de bevindingen met u in een coachend gesprek.

6. Toetsing in de praktijk

Door middel van het organiseren van een (meeloop) stage of werkervaringsplek kan uw belastbaarheid in de nieuwe functie in de praktijk getoetst worden. De arbeidsmakelaar werkt vanuit het mobiliteitscentrum en zoekt een passende stage of werkervaringsplek voor u. Binnen het mobiliteitscentrum zijn dagelijks 1.200 werkervaringsplekken beschikbaar in heel Nederland.

Stappen in een haalbaarheidsonderzoek

7. Coachingsgesprek re-integratie

Ter voorbereiding en gedurende de stage of werkervaringsplek periode begeleidt en coacht de arbeidsmakelaar u zodat de re-integratie succesvol is voor u.

Hoe lang duurt een haalbaarheidsonderzoek?

Het haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal één maand. Wanneer er ook een praktijktoetsing (vanaf stap 5) plaatsvindt in de vorm van een stage of werkervaringsplek duurt het mobiliteitstraject haalbaarheidsonderzoek maximaal drie maanden.

Een compleet dossier met heldere rapportage

Het haalbaarheidsonderzoek sluiten wij af met een heldere rapportage. Daarin brengen wij verslag uit van de onderzoeken. De vraag of er nog reële en praktische mogelijkheden zijn, wordt hiermee beantwoord. Wij onderbouwen onze bevindingen, zodat er een compleet dossier gevormd wordt. Dat is belangrijk wanneer het dossier beoordeeld wordt door het UWV. Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek reële en benutbare mogelijkheden naar voren komen voor de reguliere arbeidsmarkt, kan het mobiliteitstraject haalbaarheidsonderzoek voortgezet worden middels een re-integratie tweede spoor. Indien er geen passende mogelijkheden gevonden worden kan uw werkgever een deskundig oordeel aanvragen bij het UWV zodat het dossier getoetst en beoordeeld kan worden.

Arbeidsdeskundigen in gesprek met elkaar

Contact

Wilt u meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om u te woord te staan. U kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

Neem contact op

FAQ

Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek welke inzicht geeft in de haalbaarheid van re-integratie in het tweede spoor. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden wanneer het onduidelijk is wat de re-integratiemogelijkheden en -richting zijn van een medewerker.

Een haalbaarheidsonderzoek is handig om te onderzoeken of een tweede spoor traject zinvol is of niet. Door de kansen en mogelijkheden in kaart te brengen, gaat er geen onnodige tijd verloren in het volledige traject.

Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek waarbij maatwerk vereist is. Hierdoor zijn er geen standaard prijzen en is het per situatie afhankelijk. Voor een duidelijk kostenplaatje kan er vrijblijvend contact worden opgenomen met ons.

Vraag een offerte aan

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.