Haalbaarheids onderzoek

Het is vaak lastig in te schatten of een verzuimende medewerker klaar is voor re-integratie. Met het een haalbaarheidsonderzoek onderzoekt onze arbeidsdeskundige wat de mogelijkheden zijn voor uw medewerker. Zo worden de juiste keuzes gemaakt in het  re-integratietraject en bent u verzekerd van een UWV-proof dossier.

De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn expert in werkvermogen. Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek brengen zij in kaart wat voor uw medewerker reële en benutbare mogelijkheden zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Is een tweede spoor traject, waarbij met hulp wordt gezocht naar werk bij een andere werkgever, realistisch? Of zijn er op dit moment geen passende mogelijkheden? Een haalbaarheidsonderzoek zorgt voor een duidelijk beeld voor de te kiezen re-integratierichting.

Wanneer zet u een haalbaarheidsonderzoek in?

Als werkgever bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht uw medewerker te ondersteunen in zijn re-integratie. Wanneer u niet zeker bent van de re-integratiemogelijkheden voor uw medewerker, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het geven van zekerheid over de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt. Zo weet u vooraf of er een reëel re-integratietraject voor uw medewerker is en kunt u de juiste stappen zetten in het vervolgtraject. In situaties waarin de verwachting is dat er geen re-integratie mogelijk is voor uw medewerker, kan een haalbaarheidsonderzoek dienen als voorbereiding op het Deskundige oordeel van het UWV.

Hoe gaat een haalbaarheidsonderzoek in zijn werk?

Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal door een werkgever ingeschakeld, wanneer er twijfels zijn over of een re-integratie voor zijn medewerker mogelijk is. Met onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een grondige, onafhankelijke analyse. Deze analyse verloopt via een aantal vaste stappen.

Lees verder
  1. De intake. De arbeidsdeskundige maakt binnen 24 uur na aanmelding van het onderzoek een afspraak voor een gesprek met uw medewerker. Tijdens dit gesprek wordt de huidige situatie besproken. De basis hiervoor is het rapport over de belastbaarheid van uw medewerker, welke door uw bedrijfsarts is opgesteld. Waar liggen de kansen en uitdagingen? Duidelijk wordt welke beperkingen of belemmeringen een rol spelen bij in een re-integratietraject.
  2. Het onderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het online loopbaanplatform Jobport. Uw medewerker ontvangt een inlogcode en instructie voor het platform van onze arbeidsdeskundige. Op het platform worden een aantal tests gemaakt. Op basis van de uitslag hiervan wordt een functieprofiel opgesteld. In dit profiel staat beschreven wat voor soort functies en taken passen binnen de belemmeringen en beperkingen van uw medewerker. Vervolgens wordt met behulp van Jobport het functieprofiel vertaald naar een concrete zoekrichting. Zo wordt duidelijk waar de kansen liggen in de regionale arbeidsmarkt. Dit wordt uitgedrukt in het aantal passende regionale actuele vacatures voor de medewerker, het aantal vacatures op jaarbasis en de arbeidsmarkt trend.
  3. Praktijk toetsing vacatures. De Arbeidsdeskundige neemt vervolgens contact op met bedrijven en intermediairs die vacatures hebben welke mogelijke passend zijn voor de re-integratie van uw medewerker. Zo wordt getoetst of er daadwerkelijk vacatures zijn die binnen het zoekprofiel van uw medewerker passen.
  4. Advies. De Arbeidsdeskundige maakt een rapport op met daarin een advies over de haalbaarheid van het van vinden van een passende nieuwe baan in de regio waar uw medewerker woont.
  5. Coachingsgesprek. Na het opstellen van het rapport bespreekt de arbeidsdeskundige zijn bevindingen met uw medewerker in een coachend gesprek. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor eventuele vragen en wordt besproken wat logische vervolgstappen in het re-integratieproces zijn.
  6. Werkervaringsplek. Soms is het goed om gedurende het haalbaarheidsonderzoek de onderzochte mogelijkheden te toetsen in de praktijk. Zo wordt getest of de richting juist is en kan deze eventueel worden bijgesteld. De arbeidsmakelaars van Amplooi zijn specialisten met veel kennis van de regionale arbeidsmarkt. Binnen het mobiliteitscentrum waar zij werken, zijn dagelijks 1.200 werkervaringsplekken beschikbaar in heel Nederland. Met hulp van de arbeidsmakelaars kunnen wij uw medewerker plaatsen in een stage of werkervaringsplek. Zo wordt de belastbaarheid van de medewerker in de nieuwe functie in de praktijk getoetst. Ter voorbereiding en gedurende de stage of werkervaringsplek periode coacht de arbeidsmakelaar van Amplooi uw medewerker zodat de re-integratie optimaal wordt benut.

Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal één maand. Wanneer er ook een praktijktoetsing in de vorm van een stage of werkervaringsplek plaatsvindt, duurt het traject maximaal drie maanden.

Een heldere rapportage van het haalbaarheidsonderzoek voor een compleet dossier.

Het haalbaarheidsonderzoek sluiten wij af met een heldere rapportage. Daarin brengen wij verslag uit van de onderzoeken. De vraag of er nog reële en praktische mogelijkheden zijn, wordt hiermee beantwoord. Wij onderbouwen onze bevindingen, zodat er een compleet dossier gevormd wordt. Dat is belangrijk voor wanneer het dossier beoordeeld moet worden door het UWV. Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek reële en benutbare mogelijkheden naar voren komen, kan het haalbaarheidsonderzoek vervolgd worden met een Mobiliteitsprogramma Re-integratie tweede spoor. Uw arbeidsdeskundige kan u hierover verder informeren. Indien er geen passende mogelijkheden gevonden worden kan uw werkgever een deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV, zodat het dossier getoetst en beoordeeld kan worden.

Contact

Wil jij meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te woord te staan. Je kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

Neem contact op

Een offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.