Haalbaarheidsonderzoek voor werkgevers

Het is vaak lastig in te schatten of een verzuimende medewerker klaar is voor re-integratie. Met het een haalbaarheidsonderzoek onderzoekt onze arbeidsdeskundige wat de mogelijkheden zijn voor uw medewerker. Zo worden de juiste keuzes gemaakt in het re-integratietraject en bent u verzekerd van een UWV-proof dossier.

Onze expert brengt aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek in kaart wat voor uw medewerker reële en benutbare mogelijkheden zijn op de reguliere arbeidsmarkt. De expert onderzoekt in het haalbaarheidsonderzoek de mogelijkheden voor het tweede spoor, waarbij gekeken wordt naar of passend werk bij een andere werkgever realistisch is. Een haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de re-integratierichting voor uw werknemer.

Wanneer zet u een haalbaarheidsonderzoek in?

Als werkgever bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht uw medewerker te ondersteunen in zijn re-integratie. Wanneer u niet zeker bent van de re-integratiemogelijkheden voor uw medewerker, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Het doel van dit onderzoek is om zekerheid te geven over de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt. Zo weten u en uw medewerker of er een reële kans is op een re-integratietraject wat aansluit bij de mogelijkheden van uw medewerker. In situaties waarin de verwachting is dat er geen re-integratie mogelijk is voor uw medewerker, kan een haalbaarheidsonderzoek dienen als voorbereiding op het deskundigenoordeel van het UWV.

Hoe gaat een haalbaarheidsonderzoek in zijn werk?

Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal door een werkgever ingezet, wanneer er twijfels zijn over of een re-integratie voor zijn medewerker mogelijk is. Onze arbeidsdeskundige doorloopt met de werknemer een aantal stappen.

1. De intake

De arbeidsdeskundige maakt binnen 24 uur na aanmelding van het onderzoek een afspraak voor een gesprek met uw medewerker. Tijdens dit gesprek wordt de huidige situatie besproken. De basis hiervoor is het rapport over de belastbaarheid van uw medewerker, welke door uw bedrijfsarts is opgesteld. Waar liggen de kansen en uitdagingen? Duidelijk wordt welke beperkingen of belemmeringen een rol spelen in een re-integratietraject.

2. Het onderzoek

Met behulp van ons online loopbaanplatform, Jobport, wordt het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uw medewerker ontvangt een inlogcode en instructie voor het platform van onze arbeidsdeskundige. Op het platform worden een aantal tests gemaakt. Op basis van de uitslag hiervan wordt een functieprofiel opgesteld. In dit profiel staat beschreven wat voor soort functies en taken passen binnen de belemmeringen en beperkingen van uw medewerker. Vervolgens wordt met behulp van Jobport het functieprofiel vertaald naar een concrete zoekrichting. Zo wordt duidelijk waar de kansen liggen in de regionale arbeidsmarkt. Dit wordt uitgedrukt in het aantal passende regionale actuele vacatures voor de medewerker, het aantal vacatures op jaarbasis en de arbeidsmarkt trend.

3. Praktijk toetsing vacatures

De arbeidsdeskundige neemt vervolgens contact op met bedrijven en intermediairs die vacatures hebben welke mogelijke passend zijn voor de re-integratie van uw medewerker. Zo wordt getoetst of er daadwerkelijk vacatures zijn die binnen het zoekprofiel van uw medewerker passen.

4. Advies

De arbeidsdeskundige maakt een rapport op met daarin een advies over de haalbaarheid van het van vinden van een passende nieuwe baan in de regio waar uw medewerker woont.

5. Coachingsgesprek

Na het opstellen van het rapport bespreekt de arbeidsdeskundige zijn bevindingen met uw medewerker in een coachend gesprek. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor eventuele vragen en wordt besproken wat logische vervolgstappen in het re-integratieproces zijn.

6. Werkervaringsplek

Soms is het goed om gedurende het haalbaarheidsonderzoek de onderzochte mogelijkheden te toetsen in de praktijk. Zo wordt getest of de richting juist is en kan deze eventueel worden bijgesteld. De arbeidsmakelaars van Amplooi zijn specialisten met veel kennis van de regionale arbeidsmarkt. Binnen het mobiliteitscentrum waar zij werken, zijn dagelijks 1.200 werkervaringsplekken beschikbaar in heel Nederland. Met hulp van de arbeidsmakelaars kunnen wij uw medewerker plaatsen in een stage of werkervaringsplek. Zo wordt de belastbaarheid van de medewerker in de nieuwe functie in de praktijk getoetst. Ter voorbereiding en gedurende de stage of werkervaringsplek periode coacht de arbeidsmakelaar van Amplooi uw medewerker zodat de re-integratie optimaal wordt benut.

Hoe lang duurt een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal één maand. Wanneer er ook een praktijktoetsing in de vorm van een stage of werkervaringsplek plaatsvindt, duurt het traject maximaal drie maanden.

Stappen in een haalbaarheidsonderzoek

Een heldere rapportage van het haalbaarheidsonderzoek voor een compleet dossier.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt afgesloten met een heldere rapportage. Hierin brengen wij verslag uit van de onderzoeken. Ook wordt er in het rapport weergegeven of er reële en praktische mogelijkheden zijn. Alle bevindingen worden onderbouwd zodat er een compleet dossier wordt gevormd. Een compleet dossier is van belang wanneer het haalbaarheidsonderzoek getoetst moet worden door het UWV. Mocht er uit het haalbaarheidsonderzoek reële en nuttige mogelijkheden naar voren komen, kan het haalbaarheidsonderzoek vervolgd worden met een re-integratie tweede spoor. Indien er geen interessante en passende mogelijkheden voordoen voor uw werknemer kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Middels deze weg wordt het haalbaarheidsonderzoek getoetst door het UWV.

Onze arbeidsdeskundigen aan het werk

Contact

Wilt u meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om u te woord te staan. U kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

Neem contact op

FAQ

Wanneer niet duidelijk is wat de re-integratiemogelijkheden en -richting zijn van uw medewerker, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het geven van zekerheid over de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt en aangeven of het aangaan van een tweede spoor traject zinvol is.

Een haalbaarheidsonderzoek is nodig om te onderzoeken of het aangaan van een tweede spoor traject zinvol is of niet. Het kan onduidelijk zijn wat uw re-integratiemogelijkheden en -richting zijn, hierdoor is het belangrijk is om vooraf na te gaan of het traject zinvol is.

De kosten van een haalbaarheidsonderzoek zijn afhankelijk van uw situatie en zijn hierom niet van tevoren te bepalen. Wij raden het u aan om contact met ons op te nemen voor een offerte op maat.

Een offerte aanvragen

  • Hidden
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.