Arbeidsdeskundig Onderzoek

Is een medewerker langdurig uit de running? Dan is een arbeidsdeskundig onderzoek dé manier om helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Binnen of buiten uw organisatie. Met onze gecertificeerde arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een grondige en onafhankelijke analyse volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat houdt arbeidsdeskundig onderzoek in?

De arbeidsdeskundigen van ADEA zijn expert in werkvermogen. Aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek brengen zij in kaart wat de re-integratiemogelijkheden zijn voor uw uitgevallen medewerker. Is deze nog in staat om het eigen werk te doen, al dan niet in aangepaste vorm? Zo niet, is er passende arbeid mogelijk op een andere plek binnen uw organisatie? Of is er misschien een tweede spoor traject nodig? Dit betekent dat uw medewerker met hulp zoekt naar ander werk bij een andere werkgever. Het arbeidsdeskundige onderzoek geeft inzicht in welke stappen werkgever en medewerker kunnen zetten om de re-integratie van de verzuimende medewerker tot een succes te maken.

Wanneer zet u een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Meestal komt een arbeidskundig onderzoek in beeld als iemand na tien, elf maanden verzuim nog niet hersteld is. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat de werkgever een eventueel tweede spoor uiterlijk aan het einde van het eerste verzuimjaar in moet zetten. Tegen die tijd is inzicht in de re-integratiemogelijkheden van uw zieke medewerker dan ook een must. Maar er kunnen goede redenen zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek eerder uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer voor die tijd al duidelijk is dat terugkeer naar het eigen werk niet meer mogelijk is. Of preventief, wanneer een medewerker regelmatig kortdurend verzuimt. In zo’n geval kan een arbeidskundig onderzoek opheldering geven over welke factoren hier een rol spelen en kan langdurige uitval voorkomen worden.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in z’n werk?

Een arbeidsdeskundige van ADEA kan ingeschakeld worden door de bedrijfsarts, de werkgever of de verzuimende medewerker zelf. Meestal gebeurt dit na een gesprek tussen deze betrokkenen, waarin zij dit samen hebben besloten. De arbeidsdeskundige voert het onderzoek vervolgens snel én goed uit in een aantal vaste stappen.

Lees verder
  1. Afspraken. De arbeidsdeskundige neemt binnen 24 uur na een aanmelding contact op met de werkgever en de medewerker om een afspraak te maken voor enkele voorbereidende gesprekken en een driegesprek.
  2. Dossieronderzoek. Ter voorbereiding leest de arbeidsdeskundige zich grondig in. Allereerst in het dossier dat de bedrijfsarts heeft opgesteld voor de medewerker. Met daarin een analyse van diens belastbaarheid en werkvermogen, mogelijkheden en beperkingen en bijbehorende re-integratieprognose. Om een goede indruk te krijgen van de belasting in het werk, bestudeert de arbeidsdeskundige ook de functiebeschrijving van de medewerker en diens belangrijkste taken. Ook wordt gekeken naar hoe de organisatie en de afdeling in elkaar zitten. Om zich een beeld te kunnen vormen van eventuele andere passende werkzaamheden binnen de organisatie, ontvangt de arbeidsdeskundige graag een overzicht van alle functies.
  3. Bezoek aan de werkplek. Als het dossieronderzoek hier aanleiding toe geeft, brengt de arbeidsdeskundige een bezoek aan de (voormalige) werkplek van de medewerker. Bijvoorbeeld om zo te kunnen beoordelen of daar aanpassingen mogelijk zijn die de werkbelasting voor de medewerker verkleinen.
  4. Voorbereidende gesprekken.De arbeidsdeskundige heeft voor het driegesprek afzonderlijk overleg met de directe leidinggevende, een eventuele HR-adviseur en met de medewerker. Om extra informatie in te winnen, maar ook om relevante zaken door te nemen. Wanneer een medewerker die niet meer terug kan keren naar het eigen werk al lang bij u in dienst is, verwacht het UWV bijvoorbeeld dat binnen uw organisatie een functie wordt gecreëerd. Heeft u al nagedacht over deze mogelijkheid? Met de medewerker wordt besproken of deze scherp heeft hoe de procedure verder verloopt en wat hierin zijn eigen verantwoordelijkheden zijn.
  5. Driegesprek. Hierin dringen u en de medewerker door tot de kern: wat speelt er nou echt? Wat belemmert de re-integratie? Doordat de arbeidsdeskundige de juiste vragen stelt, een spiegel voorhoudt, zorgt voor positieve energie en confronteert waar nodig, worden stappen gezet. We komen samen tot een werkbare oplossing. Of dat nou terugkeer is naar eigen (aangepast) werk, ander werk binnen de organisatie of nieuw ander werk buiten de organisatie.

Arbeidsdeskundig advies waarmee u verder kunt

De arbeidsdeskundige sluit het onderzoek af met een zorgvuldig opgebouwd rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor re-integratie. Inclusief concreet advies over activiteiten die u en uw medewerker kunnen ondernemen om de re-integratie op gang en in een stroomversnelling te brengen. Ook geeft het rapport inzicht in wat u moet doen om te blijven voldoen aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Een solide basis voor verdere stappen.

Contact

Wil jij meer informatie of contact met één van onze experts? Neem dan contact met ons op. Het contact is geheel vrijblijvend en onze experts staan klaar om jou te woord te staan. Je kunt ons bereiken via telefoon en email. Bellen kan naar 088 – 022 3803 en een mail kan gestuurd worden naar info@adea.nl.

Neem contact op

Vraag een offerte aan

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.